تازه ها

تازه های اسفند
مقاله" آیا ریکی صدمه می زند؟" به بخش مقالات ریکی اضافه شد
دعای کوتاهی نیز به بخش
دعا و نیایش اضافه شد
داستان تازه سایت: کاسه ها

دل نوشته

شما نسخه قدیمی Adobe's Flash Player را دارید. جدیدترین نسخه Flash player را دریافت کنید.
امواج مغزی
مغزمرتبادرحال انتشارامواج مغزی میباشد که در این مقاله به برخی از این امواج میپردازیم:
1-   امواج گاما:      30سیکل درثانیه
فرکانس بسیارسریع دارد وحدودا دارای فرکانسی برابربا 30 سیکل درثانیه است. فرد در وضعیت بسیار فعال قرار دارد. در وضعیت تشنج وعصبیتهای شدید شاهد چنین امواجی هستیم. فرد دراین حالات توان تصمیم گیری وفکرکردن ندارد و بطورعصبی قبل ازاینکه به درک برسد، اتوماتیک وار پاسخگوست وعکس العمل عصبی نشان میدهد.
ظاهرا فرد فقط به یک موضوع فکرمیکند اما درواقع اصلابه آن موضوع نمیپردازد درنتیجه درکی صورت نمیگیرد. رفتارفرد یک رفتار غیرمنتظره و غیرمتعادل است.
2-   امواج بتا:    14    تا   30 سیکل درثانیه
اینحالت بیداری است. سیکل کندتری دارد: بین 14 تا 30 که حدودبالای آنرابتای فعال و حدودپایین آنرابتای معمولی مینامند. دراین شرایط فرد درهوشیاری کامل قراردارد وفعالیت معمولی روزانه خود را انجام میدهد و برمسائل مختلف تمرکزکرده وتصمیم گیری میکند ومسائل راتحلیل وبررسی مینماید.
3-   امواج آلفا:      8  تا   14 سیکل درثانیه
این امواج کندتراز بتا است وحدودا دارای طول موج 8 تا 14 سیکل درثانیه است دراینحالت فرد دریک حالت تن آرامی یاریلکس میباشد ومیتوانیم به ضمیرناخوداگاه دسترسی پیداکنیم.
اینحالت چرتزدن است. زمانیکه داریم به خواب میرویم یاهنگام بیدارشدن ازخواب برمغز ما چنین امواجی حکمفرماست.
باشروع هیپنوتیزم مغز ماشروع فعالیتش دراین محدوده ازامواج مغزی است.
4-   امواج تتا:         4   تا    8 سیکل درثانیه
این امواج بسیارآرام هستند وجزءامواجی هستندکه ازآلفا کندترند.دراینحالت مغزانسان ازنظرفعالیتی بسیار کند است وبدن دریک آرامش بسیارعمیق قراردارد و دریکچنین وضعیتی است که میتوانیم درمدیتیشنهای قوی یادرجات بالای هیپنوتیزم به آن دست پیداکنیم.
دراینحالت فرد، جسم رااصلا حس نمیکند.
مرتاضها و یوگیها که کارهای فوق العاده ای انجام میدهند مانندکنترل قلب وریه واعضای داخلی بدن ویاحتی گاهی اوقات بودن درسرمای سخت یادرآبجوش و... همه اینهانیازمند به قرارگرفتن درشرایط تتامیباشد و در این امواج به سر میبرند.
5-   امواج دلتا:         5/0 تا   4   سیکل درثانیه
این امواج بسیارکند وساکن میباشد. فرکانسی برابربا 5/0 تا 4 سیکل درثانیه رادارامیباشد واین وضعیت درخواب شکل میگیرد. درخواب عمیق تقریبابه این وضعیت میرسیم.
کشف وشهود مانند معجزات دراین مرحله انجام میشودکه تقریبا تمام امواج مغزی وفعالیتهای بدن حدودصفراست. انگار زمان ایستاده است.
 6-   امواج سیگما: امواجی با طول موج بلند هستندکه هیچ نظمی ندارند.این امواج مانندبتا (امانامنظم) هستند اماکاربرددرمانی ندارند وفقط پریودخواب راکامل میکنند.
گردآورنده: بیوک
توجه                                                    « با ذکر منبع هنگام استفاده از مطالب سایت برای خود کارمای نیک بسازید. »
 
ریکی تکنیکی برای کاهش فشار روانی و بدست آوردن آرامش است. ابزار های گوناگونی برای شفا و خود دگرگونی ارائه می کند، اما هدف از آن ارائه هیچ توصیه یا تجویزی برای درمان هیچ بیماری خاصی نیست.
پیشنهاد می شود برای درمان هرگونه بیماری، نخست با پزشک خود مشورت کنید.